2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ (EK MADDE 1) BAŞVURULARI

 

Başvuru Tarihleri:  01-15 Ağustos 2018

Online Başvuru:  01-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/mypyatay/basvuru/ web adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir. 15 Ağustos 2018 saat 17:00'dan sonra başvuru alınmayacaktır. Belgelerin sisteme yüklenmesinin zaman alacağı göz önünde bulundurularak başvurunun son günlere bırakılmaması önemle duyurulur.

 

Gerekli Belgeler

Başvuru esnasında aşağıdaki belgeler PDF olarak yüklenmesi gerekmektedir.(İTÜ Öğrencisinden belge istenilmeyecektir. Sistemden otomatik kontrol edilecektir.)

1 - Ağustos 2018 ayında alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi

2 - Ağustos 2018 ayında alınmış Onaylı Lisans Transkript

3- Başarılı Olunan Lisans Derslerin Onaylı Ders Katalog Formları  (Ders İçerikleri) (Alınan derslerin ders içerikleri ders bazında tek tek sisteme ekleneceği için her ders için ayrı ayrı olması gerekir. )

4- ÖSYS Sonuç Belgesi (LYS/YGS puanları gösteren sınav sonuç belgesi ve kayıtlı üniversiteye yerleştiğine dair üzerinde doğrulama kodu olan sonuç belgelerinin internet çıktısı)

5- İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden biri. Geçerli İngilizce sınavlar ve minimum puanlar için tıklayınız. (İTÜ İngilizce yeterlilik sınav sonuç belgesinde internet çıktısı olabilir.) (Hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri için zorunlu değildir. Hazırlıktan atılma durumuna gelen öğrenciler ise geçerli İngilizce dil belgesi yüklemek zorundadırlar.)

 

Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı belgeyi ifade eder.

 

ÖNEMLİ UYARI: Gerçeğe aykırı bilgi veya belge beyan eden adayların başvurusu geçersiz sayılacak olup, haklarında yasal işlem yapılacaktır.

 

Başvuru Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kabulleri

Başvuru sonuçları ve kesin kayıt için gerekli belgeler 4 Eylül 2018 tarihinde http://www.sis.itu.edu.tr/ web adresinde ilan edilecektir. 5-6 Eylül 2018 tarihlerinde kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemi yapılacaktır. Kesin kayıt yapan öğrencilerin ders intibak raporları 17 Eylül 2018 tarihinde ilan edilecektir.

 

Uygulama Esasları ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Uygulama Esasları

İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi