2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURUMLAR ARASI LİSANS YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvuru sonucunda Asil listede yer alan öğrenciler kazandıkları programa kayıt yaptırmak üzere 04 - 05 Eylül 2018 tarihlerinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte İ.T.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. 06 Eylül 2018 tarihinde Yedekten Asile geçen adaylar ilan edilecek olup, yedekten asile geçen adayların kayıtları 07 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.

Söz konusu tarihlerde başvurmayan öğrenciler yatay geçiş hakkından yararlanamayacaklardır.

 

Başvuru Sonuçları

- Yurtiçi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

- Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

 

İTÜ Değerlendirme Puanının Hesaplanması:

İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nin 13.Maddesi gereğince, LYS ve eşdeğer sınav puanının %49'u alındı, not ortalaması 100'lük sisteme çevrildi ve %31'i alındı, başvurulan programın ders planında yer alan temel bilimler derslerine (Matematik, Fizik, Kimya, v.s.) karşılık gelen derslerin ağırlıklı ortalaması 100'lük sisteme çevrildi ve %20'si alındı. Puanlar toplanarak İTÜ değerlendirme puanı oluşturuldu.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Başvuru esnasında online yüklenen tüm belgelerin aslı

2) 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

3) Geldiği üniversitedeki son durumunu gösterir onaylı öğrenci not dökümünün aslı (transkript)

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi

5) 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu. (Askerlik Durumu Beyan Formu için tıklayınız.) (1997 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)

 

Önemli uyarı : Lise diploması öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitesinden üniversitemiz tarafından resmi olarak talep edilecektir.
 

İntibak Yapılan Dersler

Kesin kayıt yapacak öğrencilerin hangi derslerinin intibak yapıldığı 17 Eylül 2018 tarihinde ilan edilecektir.