2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İTÜ İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve “İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi" hükümlerine uygun olarak, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Lisans programlarına Kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

A) Koşullar
İTÜ Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi'nde ve başvuru duyurusunda belirtilen koşulları sağlaması gerekmektedir.


B) Gerekli Belgeler
İTÜ içinden yapılacak başvurularda herhangi bir belge sunulması gerekmez. İTܒnün Fakülteleri ve Bölümleri arasında yapılacak yatay geçiş başvurularının öğrenci bilgi sisteminden yapılması gerekmektedir. İTÜ Kuzey Kıbrıs programlarına yatay geçiş başvurusu için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.
 

C) Başvuru Tarihleri : 01-15 Ağustos 2018

İTܒnün Fakülteleri ve Bölümleri arasında yapılacak başvurular, öğrenci bilgi sisteminden 15 Ağustos 2018 (dahil) tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İTÜ Kuzey Kıbrıs programlarına yatay geçiş başvurusu için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.
 

D) Farklı Merkezi Yerleştirme Puan Türü ile Öğrenci Kabul Eden Diploma Programları Arasında Yatay Geçiş

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.


E) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı İTÜ İçi Yatay Geçiş Kontenjanları
Program Adı Puan Türü Fakülteler Arası ve
Fakültenin Bölümleri Arası
(3. Yarıyıl)
Fakültenin Bölümleri
Arası
(5.Yarıyıl)
İnşaat Fakültesi
İnşaat Mühendisliği  (%30 İngilizce) MF-4 5 -
İnşaat Mühendisliği  (%100 İngilizce) MF-4 2 -
Geomatik Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 6 -
Geomatik Mühendisliği (%100 İngilizce) MF-4 3 -
Çevre Mühendisliği  (%30 İngilizce) MF-4 6 2
Çevre Mühendisliği  (%100 İngilizce) MF-4 4 1
Mimarlık Fakültesi
Mimarlık (%30 İngilizce) MF-4 3 3
Mimarlık (%100 İngilizce) MF-4 2 2
Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) MF-4 3 3
Şehir ve Bölge Planlama (%100 İngilizce) MF-4 3 2
Endüstri Ürünleri Tasarımı (%100 İngilizce) MF-4 2 2
İç Mimarlık (%30 İngilizce) MF-4 2 1
Peyzaj Mimarlığı (%100 İngilizce) MF-4 3 1
Makina Fakültesi
Makina Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 8 1
İmalat Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 3 1
Elektrik-Elektronik Fakültesi
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 5 5
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%100 İngilizce) MF-4 3 3
Elektrik Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 6 3
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 3 3
Maden Fakültesi
Maden Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 4 2
Jeoloji Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 4 4
Jeofizik Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 3 3
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (%100 İngilizce) MF-4 3 1
Cevher Hazırlama Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 3 2
Kimya-Metalurji Fakültesi
Kimya Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 3 3
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 5 -
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%100 İngilizce) MF-4 5 -
Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 2 -
İşletme Fakültesi
İşletme Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 - -
İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce) MF-4 6 -
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 5 -
Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce) MF-4 3 -
Ekonomi (%100 İngilizce) TM-1 2 1
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği  (%30 İngilizce) MF-4 2 2
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği  (%30 İngilizce) MF-4 2 1
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-1 3 1
Fizik Mühendisliği  (%30 İngilizce) MF-4 3 3
Kimya (%30 İngilizce) MF-2 2 2
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce) MF-3 1 1
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği  (%30 İngilizce) MF-4 2 2
Uzay Mühendisliği (%100 İngilizce) MF-4 3 2
Meteoroloji Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 2 -
Denizcilik Fakültesi
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 3 -
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 3 2
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi
Tekstil Mühendisliği  (%100 İngilizce) MF-4 3 -
Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce) MF-4 - -
Bilgisayar Mühendisliği (%100 İngilizce) MF-4 2 -
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Müzik Teorisi Özel Yetenek 2 1
Ses Eğitimi Özel Yetenek 1 1
Kompozisyon Özel Yetenek 1 1
Müzik Teknolojileri Özel Yetenek 1 1
Müzikoloji Özel Yetenek 1 1
Müzikoloji (%100 İngilizce) Özel Yetenek 1 1
Türk Halk Oyunları Özel Yetenek 2 2
İTÜ Kuzey Kıbrıs
KKTC-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) MF-4 2 1
KKTC-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(%75 Burslu) MF-4 1 -
KKTC-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(%50 Burslu) MF-4 1 -
KKTC-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Tam Burslu) MF-4 - -
KKTC-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) MF-4 2 1
KKTC-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(Tam Burslu) MF-4 - -
KKTC-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(%75 Burslu) MF-4 1 -
KKTC-Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (%100 İngilizce)(%50 Burslu) MF-4 1 -
KKTC-Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%100 İngilizce)(%50 Burslu) MF-4 1 -
KKTC-Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%100 İngilizce)(Ücretli) MF-4 2 1
KKTC-Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%100 İngilizce)(Tam Burslu) MF-4 - -
KKTC-Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (%100 İngilizce)(%75 Burslu) MF-4 1 -

 

F) Ders İntibakları

Ders intibakları İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi'ne göre yapılacaktır.

 

G) Önceki Yıllara Ait İTÜ İçi Yatay Geçiş Taban ve Tavan Not Ortalamaları (Bilgi Amaçlı)

- 2017-2018 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

- 2016-2017 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

- 2015-2016 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

- 2014-2015 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

- 2013-2014 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

- 2012-2013 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

- 2011-2012 Akademik Yılı Lisans İTÜ İçi Yatay Geçiş taban ve tavan not ortalamalar

- Diğer yıllara ait taban not ortalamaları