2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜCBİR SEBEPLERLE SURİYE, YEMEN  VE MISIR ÜNİVERSİTELERİNDEN LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ (EK MADDE 2) BAŞVURUSU

Başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak 22-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 
1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)
2. Onaylı not döküm belgesi (Türkçe ya da İngilizce)
3. Onaylı ders içerikleri (Türkçe ya da İngilizce)
4. Onaylı müfredat (Türkçe ya da İngilizce)
5. Disiplin durumunu gösterir onaylı belge
6. Kayıtlı oldukları programa kabul edilmelerini sağlayan geçerli sınav sonuç belgesi (Geçerli Sınavlar İçin Tıklayınız.)
7. Üniversiteyi tanıtıcı broşür
8. İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden biri
 
 

TRANSFERRING FROM SYRIAN, YEMEN AND EGYPTIAN UNIVERSITIES

 Candidates have to submit the requirements below to Registrar's Office during 22th-25th August 2017. Applications with missing documents will not be accepted.


1.  Application letter (Click for application letter)
2.  Official Transcript (Translated in Turkish or English)
3.  Official Course Descriptions (Translated in Turkish or English)
4.  Official Course Catalogs – Curriculum (Translated in Turkish or English)
5.  Official Disciplinary document
6.  Exam result (to be used to enter home university)
(Click for Standardized Test Scores)
7.  Brochures introducing the home university
8.  An English Exam result (Click for English Exam result)

 

 

İngilizce Yeterlilik

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türkçe programlar hariç  İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgelerden biri başvuru esnasında sunulması gerekmektedir.  İTÜ Senatosu tarafından kabul edilen belgeler için tıklayınız. İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı başvuruları 10-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

English Proficiency
Except for Music State Conservatory Turkish programs, during application the candidate must submit a valid document that shows English qualification. To see list of valid documents which are accepted by ITU Senate, click here. Application dates for ITU Proficiency Exam are 10 – 19 July 2017.
 

 

 

 İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
İTÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi