Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemi

Listeler program bazında ve yerleştirme puanına göre sıralanmıştır. Aşağıda durumu Asil olan aday öğrenciler belirtilen programlara kesin kayıt hakkı kazanmışlardır.  Müzik Teorisi programında yedek olup, diğer programlarda yedek bulunmamaktadır. Müzik Teorisi programında yedekten asile geçen adaylar 24 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecektir.

 

Kesin Kayıt Tarihi ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler

22-23 Eylül 2020 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YKSKabul/Kabul  web adresinden kesin kayıt işlemi yapılması gerekmektedir. 23 Eylül 2020 Saat 17:00'a kadar kayıt işlemini yapmayan aday öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.
 

Kesin Kayıt İşlemi İçin Yukarıdaki Linkten PDF Olarak Yüklenilecek Belgeler

1) Lise Diplomasının aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz.)

2) Sağlık Raporu (Sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınan ‘Sağlık Kurulu Raporu’ veya "Tek Hekim Raporu (Aile Hekimi)" ) (Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (MentalRetardasyon) ile “Yaygın gelişim bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger Sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu ile” belgelemeleri gerekmektedir.)
 

 

ASİL VE YEDEK LİSTESİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nedeniyle ilgili kişilerin açık isim ve soyadları şifrelenmiş olarak duyurulmaktadır. Lütfen sonuçları aday numarasına göre de kontrol ediniz.

 

Bestecilik

Aday No

Adı Soyadı

Program

Yerleştirme Puanı

Sonuç

146751   Me* Em* Ö*   Bestecilik   180.88569   Asil  
145799   Na* Nu* Ö*   Bestecilik   159.50213   Asil  
145233   Ef* Ç*   Bestecilik   151.70487   Asil  
145225   O** Ak*   Bestecilik   148.36507   Asil  
145133   Mu* Me* Ta*   Bestecilik   147.69302   Asil  
 

Çalgı Eğitimi

Aday No

Adı Soyadı

Program

Yerleştirme Puanı

Sonuç

145869   Er* Ba*   Çalgı Eğitimi   174.16452   Asil  
146170   İ* Bu*   Çalgı Eğitimi   160.6517   Asil  
144932   Ka* Ar* Tu*   Çalgı Eğitimi   158.44567   Asil  
145263   Se* Ka*   Çalgı Eğitimi   153.36967   Asil  
145755   Yu* Ö*   Çalgı Eğitimi   151.64933   Asil  
145552   Er* Ko*   Çalgı Eğitimi   151.3878   Asil  
145110   Yu* Se* Ta*   Çalgı Eğitimi   150.47512   Asil  
146273   Be* Ca* Ç*   Çalgı Eğitimi   147.90208   Asil  
145886   En* Du*   Çalgı Eğitimi   140.21389   Asil  


Müzik Teknolojisi

Aday No

Adı Soyadı

Program

Yerleştirme Puanı

Sonuç

144975   Al* G**   Müzik Teknolojisi   203.09465   Asil  
146015   Yu* To*   Müzik Teknolojisi   195.06585   Asil  
146150   Er* Po*   Müzik Teknolojisi   186.64116   Asil  
145018   Ca* Ö*   Müzik Teknolojisi   185.1642   Asil  
146957   Su* Ay*   Müzik Teknolojisi   181.97072   Asil  
144876   Ti* Ç*   Müzik Teknolojisi   181.26366   Asil  
146444   To* Ö*   Müzik Teknolojisi   180.18852   Asil  
146120   Ar* Se*   Müzik Teknolojisi   176.57209   Asil  
145723   Eg* Ya*   Müzik Teknolojisi   174.84992   Asil  
145315   Al* Sa*   Müzik Teknolojisi   173.75368   Asil  
146413   U** Ca* Ç*   Müzik Teknolojisi   169.9056   Asil  
145389   Er* K**   Müzik Teknolojisi   166.94045   Asil  
145332   Ba* K**   Müzik Teknolojisi   164.64208   Asil  
147365   Mu* İ*   Müzik Teknolojisi   162.81441   Asil  
145358   Si* Ak*   Müzik Teknolojisi   161.38434   Asil  
145262   Yi* Ka* Ta*   Müzik Teknolojisi   155.98159   Asil  
145347   Ol* Ö*   Müzik Teknolojisi   151.7608   Asil  
145166   Er* Ke*   Müzik Teknolojisi   129.45669   Asil  

Müzik Teorisi
Aday No Adı Soyadı Program Yerleştirme Puanı Sonuç
146267   Se* Ka*   Müzik Teorisi   192.07694   Asil  
145682   Be* Ba*   Müzik Teorisi   174.72252   Asil  
144988   Yi* Ç*   Müzik Teorisi   174.29951   Asil  
146522   Al* Y**   Müzik Teorisi   173.14616   Asil  
145099   Be* Ay*   Müzik Teorisi   169.21321   Asil  
145634   Ba* Er*   Müzik Teorisi   169.04401   Asil  
145045   Er* Al* Ka*   Müzik Teorisi   167.88797   Asil  
144865   Al* Du*   Müzik Teorisi   167.50761   Asil  
145815   Ak* Ş*   Müzik Teorisi   165.34687   Asil  
145758   Be* Ş*   Müzik Teorisi   165.17776   Asil  
146604   Ak* De* Ak*   Müzik Teorisi   164.80103   Asil  
146314   Me* De*   Müzik Teorisi   162.24108   Asil  
145963   Bi* Ko*   Müzik Teorisi   161.40257   Asil  
144986   Be* Ö*   Müzik Teorisi   161.20304   Asil  
146932   Ba* Ö*   Müzik Teorisi   161.12838   Asil  
145532   Ah* G**   Müzik Teorisi   160.9437   Asil  
144993   Do* Uz*   Müzik Teorisi   158.97556   Asil  
146054   Ah* Er* Se*   Müzik Teorisi   158.71887   Asil  
145290   Sa* Ar*   Müzik Teorisi   152.05184   Asil  
144843   İ* Ö*   Müzik Teorisi   151.0707   Asil  
146033 Kü* Ay* Müzik Teorisi - Asil-Engelli Kontenjanı
145240 Ha* Ca* Co* Müzik Teorisi - Asil-Engelli Kontenjanı
145232   Be* Y**   Müzik Teorisi   150.52028   1. Yedek  
146373   İ* G**   Müzik Teorisi   149.42024   2. Yedek  
146043   Ec* Ka*   Müzik Teorisi   149.20793   3. Yedek  
146228   Ö* Ya*   Müzik Teorisi   145.7047   4. Yedek  
146934   Ze* Ya* G**   Müzik Teorisi   144.26296   5. Yedek  
145436   Fu* Al*   Müzik Teorisi   144.14824   6. Yedek  
145192   Ah* Me* Ca*Ö*   Müzik Teorisi   141.94246   7. Yedek  
144940   Ah* Ş*   Müzik Teorisi   141.41003   8. Yedek  
145796   Ce* Ho*   Müzik Teorisi   141.07368   9. Yedek  
145529   İ* Ay*   Müzik Teorisi   140.60757   10. Yedek  
145324   Yu* Ta* En*   Müzik Teorisi   139.84872   11. Yedek  
145221   Me* De*   Müzik Teorisi   138.26139   12. Yedek  
145691   M** Di*   Müzik Teorisi   133.38793   13. Yedek  
145286   Yu* Er* Ş*   Müzik Teorisi   128.09303   14. Yedek  
144869   Er* Ö*   Müzik Teorisi   126.6748   15. Yedek  
145921   Be* Ş*   Müzik Teorisi   124.55878   16. Yedek  
145070   Ba* Sa*   Müzik Teorisi   124.46397   17. Yedek  

Müzikoloji
Aday No Adı Soyadı Program Yerleştirme Puanı Sonuç
144874   Mu* Ba*   Müzikoloji   178.62842   Asil  
145474   Di* Ka*   Müzikoloji   168.02994   Asil  
146089   Su* Se* Ka*   Müzikoloji   165.87336   Asil  
144845   Yu* Se* Ba*   Müzikoloji   165.68973   Asil  
144852   Ba* Ka*   Müzikoloji   158.14346   Asil  
146053   S** Ya*   Müzikoloji   157.03707   Asil  
145298   Fi* Mi*   Müzikoloji   154.74225   Asil  
146659   Se* Ek*   Müzikoloji   153.12216   Asil  
145476   Ze* Ye*   Müzikoloji   150.59032   Asil  
146487   S** Ni* Ba*   Müzikoloji   150.22426   Asil  
145253   İ* Y**   Müzikoloji   148.7012   Asil  
144905   Fa* K**   Müzikoloji   148.40436   Asil  
144857   Ne* G**   Müzikoloji   145.68197   Asil  
145075   Be* Sa*   Müzikoloji   138.22642   Asil  
145805   R** Sa*   Müzikoloji   134.8837   Asil  
146714   Ir* Ç*   Müzikoloji   131.24505   Asil  
145440   Vo* Ö*   Müzikoloji   126.14646   Asil  
145348   Ze* Se* K**   Müzikoloji   123.20191   Asil  
144926 Gö* Çe* Müzikoloji - Asil-Engelli Kontenjanı
145943 Mu* Me* Yı* Müzikoloji - Asil-Engelli Kontenjanı

Ses Eğitimi
Aday No Adı Soyadı Program Yerleştirme Puanı Sonuç
146034   G** Yi*   Ses Eğitimi   202.75555   Asil  
145936   İ* Ak*   Ses Eğitimi   190.87474   Asil  
146770   Bu* Ö*   Ses Eğitimi   182.53235   Asil  
146175   Se* Y**   Ses Eğitimi   181.75044   Asil  
145495   Mu* En* K**   Ses Eğitimi   174.10224   Asil  
145140   Mu* İ*   Ses Eğitimi   173.57226   Asil  
145954   Ce* Ge*   Ses Eğitimi   170.77132   Asil  
144856   Be* Y**   Ses Eğitimi   169.7272   Asil  
144984   G** K**   Ses Eğitimi   169.61939   Asil  
145678   Ef* Sa*   Ses Eğitimi   169.24039   Asil  
145789   Su* İ*   Ses Eğitimi   167.93364   Asil  
146132   Gi* Es*   Ses Eğitimi   165.26417   Asil  
145575   İ* Ca*   Ses Eğitimi   164.42709   Asil  
145402   Ah* Yu* Y**   Ses Eğitimi   163.43113   Asil  
146618   Se* Al* Ta* Ak*   Ses Eğitimi   162.46436   Asil  
145703   Ya* So*   Ses Eğitimi   161.11166   Asil  
145527   Ç* Pa*   Ses Eğitimi   159.27627   Asil  
145522   Me* Se*   Ses Eğitimi   157.32063   Asil  
146343   Ek* G** K**   Ses Eğitimi   156.76172   Asil  
145201   Sa* G**   Ses Eğitimi   156.7458   Asil  
145309   Da* Du*   Ses Eğitimi   154.66039   Asil  
145168   Di* El*   Ses Eğitimi   154.46785   Asil  
145515   Ay* Nu* Ye*   Ses Eğitimi   154.09473   Asil  
145023   Be* B** Ş*   Ses Eğitimi   148.3374   Asil  
144896   G** G**   Ses Eğitimi   145.44223   Asil  
146307   U** S**   Ses Eğitimi   144.16874   Asil  
145238   Me* Ha* Se*   Ses Eğitimi   139.34934   Asil  
145361   Me* Em* Tu*   Ses Eğitimi   137.06841   Asil  

Türk Halk Oyunları
Aday No Adı Soyadı Program Yerleştirme Puanı Sonuç
147059   Se* Te*   Türk Halk Oyunları   177.72039   Asil  
146264   Di* Su*   Türk Halk Oyunları   173.51531   Asil  
145144   Ir* Tu*   Türk Halk Oyunları   172.37445   Asil  
144850   Ü* Ö*   Türk Halk Oyunları   161.18428   Asil  
144901   S** Ko*   Türk Halk Oyunları   159.24328   Asil  
147223   Me* So*   Türk Halk Oyunları   156.02908   Asil  
147030   Em* Bu* Ç*   Türk Halk Oyunları   153.07126   Asil  
145319   Tu* Be*   Türk Halk Oyunları   150.95942   Asil  
146877   Mu* Ç* De*   Türk Halk Oyunları   150.88279   Asil  
146664   Ir* Ka* Ka*   Türk Halk Oyunları   149.08737   Asil  
146502   Me* Ö*   Türk Halk Oyunları   147.80091   Asil  
146315   Fu* Ka*   Türk Halk Oyunları   145.77372   Asil  
146198   Fe* Ya*   Türk Halk Oyunları   143.83684   Asil  
146982   Mi* Be*   Türk Halk Oyunları   140.8917   Asil  
145041   Ha* As*   Türk Halk Oyunları   133.87639   Asil  
145562   Yu* At*   Türk Halk Oyunları   131.84764   Asil  
146633   Em* Ka*   Türk Halk Oyunları   131.52794   Asil  
147439   Ce* G**   Türk Halk Oyunları   131.29964   Asil  
146274   İ* Mi* A**   Türk Halk Oyunları   129.45935   Asil  
145124   Em* Ka*   Türk Halk Oyunları   128.78164   Asil  
145589   Bu* Ay*Ç*   Türk Halk Oyunları   128.66849   Asil  
146684   Ay* Y**   Türk Halk Oyunları   128.57597   Asil  
145580   Di* Ba*   Türk Halk Oyunları   124.74843   Asil  
145355   Me* Ç*   Türk Halk Oyunları   124.64342   Asil  
146635   Ce* G** Ş*   Türk Halk Oyunları   121.12658   Asil  
146169   Do* Ş*   Türk Halk Oyunları   120.34422   Asil  
144899   U** Ka*   Türk Halk Oyunları   119.57038   Asil  
145579   Er* Mu* Ç*   Türk Halk Oyunları   116.35354   Asil  
145711   Yi* Ke*   Türk Halk Oyunları   112.02689   Asil  

Belge Sonu