2020-2021 Akademik Yılı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Programları Başvuruları
 

Başvuru İşlemi
04-12 Ağustos 2020 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/konservatuar/basvuru  web adresinden ön kayıt yapılması ve Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Dosya Değerlendirme Kriterleri kitapçığındaki belirtilen belgelerin olduğu taşınabilir belleğin (USB) ve imzalanmış aday bilgi ve tercih formunun en geç 14 Ağustos 2020 mesai bitimine kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Maçka Kampüsü, 34357, Beşiktaş-İstanbul) adresine yollanmak üzere PTT kargoya verilmesi gerekmektedir.

1- Ön kaydı bitirdikten sonra formdaki “yazdır” butonuna tıklayarak çıktı alınacaktır. Çıktı alınan evrak imzalanıp taşınabilir bellek ile birlikte Konservatuara yollanacaktır.

2- Aday ön kaydını yaptıktan sonra, yukarıda linki verilen İTÜ Öğrenci İşleri başvuru sistemindeki hesabında verilecek linkten, tercih ettiği bölümün sınav içeriğini indirecektir.

3- Aday tercih ettiği bölümün kriterlerine göre hazırladığı dosyaları yüklediği taşınabilir belleği ve ön kaydı bitirdikten sonra imzaladığı aday bilgi ve tercih formunu, 14 Ağustos 2020 tarihine kadar Konservatuara ulaştırmak üzere PTT kargoya verecektir.

4- 14 Ağustos 2020 mesai saatinden sonra kargoya verilecek dosyalar kabul edilmeyecektir. Adaylar dosyalarını sadece PTT kargo ile yollayacaklardır.

5- PTT kargo tarafından verilecek 13 haneli takip numarasının (barkod numarası), aday tarafından yukarıda linki verilen İTÜ başvuru sistemindeki hesabına yazılması zorunludur. Konservatuarda elden teslim edilen dosyalar kabul edilmeyecektir.

6- Adaylar tarafından PTT kargo ile taşınabilir bellek (USB) içinde gönderilen dosyalar, Konservatuara ulaştıktan ve kontrol edildikten sonra, aday yukarıda linki verilen İTÜ Öğrenci İşleri başvuru sistemindeki hesabında “başvurunuz alınmıştır” ibaresini gördüğünde başvurusu tamamlanacaktır. Aday öğrenciye başvurusunun alındığı bilgisi ayrıca e-posta olarak gönderilecektir.

7- Yollanacak taşınabilir belleğin (USB) üzerine adayın adı soyadı, aday no ve başvurduğu bölüm yazılmalıdır.

8- Ön kayıt sırasında yükleyecekleri fotoğrafın ön cepheden çekilmiş vesikalık( fotoğraf stüdyosunda çekilmiş) olması gerekir.

Ön Kayıtla İlgili Önemli Bilgiler
1- ÖSYM’nin 2019-2020 yılları için ilan ettiği TYT puanlarının herhangi birinden taban puanı (en az 150 puan) almış olmak. Engelli aday öğrenciler için ise, ÖSYM’nin 2019-2020 yılları için ilan ettiği TYT puanlarından birinden en az 100 puan almış olmak.
2- Dosya değerlendirmesinde başarılı olan asil ve yedek aday öğrencinin kesin kayıt yaptırabilmek için sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınan ‘Sağlık Kurulu Raporu’nu getirmesi gerekmektedir. Engelli aday öğrencilerin kesin kayıt yaptırabilmesi için, sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınmış ‘Sağlık Kurulu Raporu’nu getirmesi gerekmektedir.
3- İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı giriş sınavı; bölümlerin özelliklerine göre uygulanacak dosya değerlendirme kriterleri ve puanlamaları doğrultusunda yapılır.
4- Ses Eğitimi Bölümü, Çalgı Eğitimi Bölümü, Türk Halk Oyunları Bölümü ve Müzik Teorisi Bölümü için 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. Müzikoloji Bölümü, Bestecilik Bölümü ve Müzik Teknolojisi Bölümü için yaş sınırı yoktur.
5- Aday öğrenciler ön kayıt yaptırırken sadece 1 (bir) bölüme başvurabilirler.

Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Dosya Değerlendirme Kriterleri
2020–2021 Eğitim - Öğretim Yılı Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Dosya Değerlendirme Kriterleri için Tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular
Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu İle İlgili Açıklama
Giriş sınavı dosya değerlendirmesinde başarılı olup kayıt hakkı kazanan aday öğrencilerin sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınan ‘Sağlık Kurulu Raporu’nu kesin kayıtta getirmeleri gerekmektedir. Engelli öğrenciler ise aşağıda belirtilen engel durumunu gösterir.“Engelli sağlık kurulu raporu” kesin kayıtta getirmeleri gerekmektedir.
Tek hekim raporu ve sağlık ocağından alınan raporlar geçersizdir. Hastanelerde verilen Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) olması gerekmektedir.

Engel Durumu Olanlar ile İlgili Açıklama
YÖK Başkanlığının 05.04.2017 günlü 24304 günlü yazısı gereğince; Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “Yaygın gelişim bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger Sendromu, RETT sendromu,
dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu ile” belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara adayların başvurmaları halinde TYT puanları değerlendirmeye
katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) dosya değerlendirmesinde başarılı bulunan öğrencilerin kayıtlarının yapılması” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.
 

Konservatuar Başvuru ve Kayıt Takvimi

BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ TARİH
Konservatuar Ön Kayıtları (web kaydı) 04-12 Ağustos 2020
Sınav İçeriğinin ve Gerekli Dosyaların Konservatuara Gönderilmek Üzere PTT Kargoya Verilmesinin Son Tarihi 14 Ağustos 2020
PTT Kargo Takip Numarasının Adayın İTÜ Öğrenci İşleri Başvuru Sistemindeki Hesabına Aday Tarafından Girilmesinin Son Tarihi 14 Ağustos 2020
Konservatuar Sınav Sonuçlarının İlanı 14 Eylül 2020
Konservatuar  Programlarına yerleşen öğrencilerin kesin kayıtları  22-23 Eylül 2020
Konservatuar Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin İlanı 24 Eylül 2020
Konservatuar Programlarına Kayıt Yapmayanların Yerine Yedekten Asile Çıkan Öğrencilerin Kayıtları 25 Eylül 2020