Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yedekten Asile Geçen Adaylar

 

Yedekten Asile Geçen Adaylar

Aday No Adı Soyadı Program Yerleştirme Puanı Sonuç
129996   Tu* Ol*   Müzik Teorisi   144.00285   Asile Geçti
130504   Ut* Ö*   Müzik Teorisi   135.15532   Asile Geçti  


 

Kesin Kayıt Tarihi ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kayıt Tarihi ve Saati : 12 - 13 Eylül 2019
Kayıt Yeri: İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya aslını ibraz etmek şartı ile fotokopisi.

2) Sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınan ‘Sağlık Kurulu Raporu’
3) 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)