Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yedekten Asile Geçen Adaylar

 

Yedekten Asile Geçen Adaylar

AdayNo Adı Soyadı Program Yerleştirme Puanı Sonuç
112372 Kerem Sevüktekin   Müzik Teorisi   145,99199   Asil
111475 Muhammet Şükrü Çakmaktaş   Müzik Teorisi   144,01773   Asil


 

Kesin Kayıt Tarihi ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Kayıt Tarihi ve Saati : 11 - 12 Eylül 2018
Kayıt Yeri: İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya aslını ibraz etmek şartı ile noter onaylı örneği.

2) Kesin Kayıt yaptırmaya hak kazanan Asil Aday öğrencinin sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınan ‘Sağlık Kurulu Raporu’nu getirmeleri gerekmektedir.
 Kesin Kayıt yaptırmaya hak kazanan Engelli aday öğrencinin, sağlık durumunu belgeleyen tam teşekküllü hastaneden alınmış ‘Sağlık Kurulu Raporu’nu getirmeleri gerekmektedir.

3) 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

4) 1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Durumu Beyan Formu. (Askerlik Durumu Beyan Formu için tıklayınız.)  (1997 ve daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.)