2018-2019 Akademik Yılı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Lisans Programları Başvuruları
 

Başvuru İşlemi

23 Temmuz-03 Ağustos 2018 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/konservatuar/basvuru/ web adresinden ön kayıt yapılması gerekmektedir. 31 Temmuz 2018 tarihinde 2018 TYT sınav sonuçları açıklandıktan sonra aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 01 - 03 Ağustos 2018 saat 16:00'a kadar İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na müracaat edilmesi ve başvurunun onaylatılması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Lise/dengi okul veya konservatuar hazırlayıcı birimden mezun olduğuna dair diplomanın veya mezun olabileceğine dair belgenin aslını yanında bulundurmak şartıyla başvuru sayısı kadar fotokopisi (Her hangi bir Üniversiteye kayıtlı adaylar lise diplomasının aslını getiremiyor ise okuduğu üniversiteden aslı gibidir onaylı fotokopisini getirmesi gerekir.)
2. Nüfus cüzdan aslını yanında bulundurmak şartıyla başvuru sayısı kadar fotokopisi
3. 2018 TYT sınav sonuç belgesinin başvuru sayısı kadar fotokopisi
4. Başvuru sayısı kadar A4 zarf
5. Ön kayıt sırasında yükleyecekleri fotoğrafın ön cepheden çekilmiş vesikalık( fotoğraf stüdyosunda çekilmiş) olması.
 

Ön Kayıtla İlgili Önemli Bilgiler

1. TYT puan şartı

    a) Engel Durumu Olmayanlar: 2018 TYT Puan türlerinden en az birinden 150 ve daha yukarı puan alınmış olunması gerekmektedir.

    b) Aşağıda Belirtilen Engel Durumu Olanlar*: 2017 YGS veya 2018 TYT Puan türlerinden en az birinden 100 ve daha yukarı puan alınmış olunması gerekmektedir.

2. Ses Eğitimi Bölümü, Türk Halk Oyunları Bölümü ve Müzik Teorisi Bölümü için 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. Müzikoloji Bölümü (İngilizce ve Türkçe), Kompozisyon Bölümü ve Müzik Teknolojileri Bölümü için yaş sınırı yoktur.
3. Aday öğrenciler ön kayıt yaptırırken en fazla 2 bölüme başvurabilirler. İki tercih mecburi değildir. Tek tercih yapılabilir.

4. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Giriş Sınavı; Müzik Teorisi Bölümünün tüm bölümler için düzenlediği “Eleme Sınavı” ve bölümlerin özelliklerine göre uygulanacak kriter ve puanlamalar doğrultusunda, bölümler tarafından düzenlenen “Kesin Kabul Sınavı”ndan oluşur. Eleme Sınavı tarihi ve saati başvuru onaylandığında adaya verilecek belgede yazılacaktır. Kesin Kabul Sınavı tarihi ve saati ise 10 Ağustos 2018 tarihinde ilan edilecektir.
 

Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Kriterleri

2018–2019 Eğitim - Öğretim Yılı Lisans Kayıt Kabul Esasları ve Giriş Sınavı Kriterleri için Tıklayınız.

 

Sağlık Kurulu (Heyet) Raporu İle İlgili Açıklama

Tek hekim raporu ve sağlık ocağından alınan raporlar geçersizdir. Hastanelerde verilen Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) olması gerekmektedir.

 

Engel Durumu Olanlar İle İlgili Açıklama

 * YÖK Başkanlığının 05.04.2018 günlü 24304 günlü yazısı gereğince; Engelli öğrencilerin (bedenselengelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “Yaygın gelişim bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Esperger Sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu ile” belgelemeleri kaydıyla özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara adayların başvurmaları halinde 2017 YGS veya 2018 TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilerek, yetenek sınavını kazana öğrencilerin kayıtlarının yapılması” şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür.