2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞEHİT YAKINLARI ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜ BAŞVURULARI

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olanların 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ülkemizdeki (Türkiye’deki) yükseköğretim kurumlarında kayıtlı eş ve çocukları İçin Özel Öğrenci Başvuruları

 

Başvuru Tarihleri:  01-15 Ağustos 2017

Başvuru Yeri: İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız.)

2- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörle mücadele ederken hayatını kaybeden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler personeli ile 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit olan kişinin eş veya çocuğu olduğunu gösterir belge. (Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilecektir.)

3- Halen kayıtlı olunan yükseköğretim kurumundan alınacak öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi de kabul edilecektir.) Öğrenim görülen programın öğretim dili öğrenci belgesinde yazılmıyorsa ayrıca öğrenim görülen programın öğretim diline ilişkin belge de ibraz edilecektir.

 

Ders İntibak İşlemi İçin Gerekli Belgeler

1- Daha önce alınıp ve başarılmış ders varsa Not durum belgesi (Transkript) ve Ders içerikleri de ibraz edilecektir.

 

Başvuru Sonuçlarının İlanı

Başvuru sonuçları 18 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir. Başvuru şartını sağlayan öğrencilere şehit yakınları özel öğrenci statüsünde kabul edildiklerine ilişkin belge verilecek olup, öğrencilerin bu belgelerini kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna en geç 12 Eylül 2017 Salı günü mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Uygulama Esasları

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Terörle Mücadele Ederken Hayatını Kaybeden Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetler Personeli ile 15 Temmuz 2016 Tarihinde Gerçekleştirilen Darbe Girişiminde Şehit Olanların Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarında Kayıtlı Eş ve Çocuklarının Talepleri Halinde Diğer Yükseköğretim Kurumlarında Özel Öğrenci Olarak Eğitim Alabilmelerine İlişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Duyurusu İçin Tıklayınız.