669 KHK - Hazırlık Sınıfında Başarısız Olan Öğrenci İşlemleri

 

 

669 KHK Kapsamında üniversitemizin Yabancı Dille Eğitim verilen programlarına yerleşen ancak kendilerine verilen 2 yıllık hazırlık öğretimi süresi içerisinde öğretimlerini başarı ile tamamlayamayan ve ilişik kesilme durumuna gelen öğrencilerden, kayıtlı oldukları program adıyla aynı adı taşıyan programlar arasından 5 tercih alınacak ve tercihleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilecektir .

 

1-Öğrencini yerleştiği yıla ait puan bilgisinin olduğu sonuç belgesi çıktısı,

 

2- Taban puan tespiti için aşağıda verilen lisans puanlarına bakarak 'yerleştirme puanına eşit veya öğrenci puanının altında puana sahip olan Türkçe programlardan' ( Tabloda verilen puanlara eşit veya burada olan puandan fazla puana sahip olmak ) 5 tercih belirlenmesi,

 

Lisans puanları için Tıklayınız .

 

3- Tercihlerin aşağıda yer alan tabloya işlenmesi ,

 

Tercih tablosu için Tıklayınız .

 

4- Dilekçe örneğinde olduğu gibi başvuru dilekçesi düzenlenmesi,

 

Dilekçe için Tıklayınız .

 

 

Başvuru dilekçesi , yerleşme sonuç belgesi çıktısı ve tercih formu ile birlikte 31 Ağustos 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Evrak Kayıt Bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir .