English   
 
2020 DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Dikkatine

Kesin kayıt tarihi, kayıt için gerekli belgeler ve ders intibak başvurusu aşağıya çıkarılmıştır.

 

KESİN KAYIT İŞLEMİ

23 - 25 Kasım 2020 tarihleri arasında http://www.sis.itu.edu.tr/onkayitlar/YKSKabul/Kabul/  web adresinden kesin kayıt işlemi yapılması gerekmektedir. 25 Kasım 2020 Saat 23:59'a kadar kayıt işlemini yapmayan aday öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. 

 

 Kesin Kayıt İşlemi İçin Yukarıdaki Linkten Pdf Olarak Yüklenilecek Belgeler

1) Ön Lisans Diploması

2) İTÜ-KKTC Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği  programlarına kayıt olacak öğrenciler için Gemi Adamı Olur Raporu

3) İTÜ-KKTC programlarına kayıt olacak öğrenciler için öğrenim ücreti yatırdığına dair dekont (Öğrenim ücretleri için tıklayınız.)

 

 DERS İNTİBAK İŞLEMLERİ
Ders intibak işleminin yapılabilmesi için 23 - 25 Kasım 2020  saat 23:59' a kadar transkriptin pdf olarak intibak sistemine yüklenmesi, transkriptteki ders bilgilerin sisteme girilmesi ve her ders için ayrı ayrı ders içeriğin pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir. Transkript ve ders içeriklerin her sayfası onaylı (Mühür, Kaşe ve İmza veya e-imzalı) olması gerekmektedir. Transkriptin tüm sayfaları yüklenmelidir. Not açıklamalarının bulunduğu sayfa da yüklenmesi gerekmektedir. Ders notları 4'lük veya 100'lük olmayan transkriptlerde notların 4'lük sistemdeki karşılıkları transkripte yer almalı yoksa notların 4'lük sistemdeki karşılıkları ayrı bir onaylı yazı ile eklenmelidir.Gerekli işlemler yapıldıktan sonra Gönder işlemi yapıldığında bilgilerin gönderildiğine dair mesaj yazılacaktır  sayfanın çıktısını alınız. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ders intibak işlemi yapılmayacaktır.
Ders intibak sistemi için tıklayınız.

Ders intibak başvurusu yapan aday öğrencilerin intibak raporları 10 Aralık 2020 tarihinde ilan edilecektir.

Not: Yukarıda geçen onaylı ibaresi: Mühürlü, kaşeli ve imzalı yada elektronik imzalı belgeyi ifade eder. Covid-19 salgın sebebiyle barkodlu veya doğrulama kodlu belgeler de kabul edilecektir.