2019 DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Dikkatine

Kesin kayıt tarihi, kayıt için gerekli belgeler ve ders intibak başvurusu aşağıya çıkarılmıştır.

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ : 15-21 Ekim 2019

 

KESİN KAYIT YERİ

İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Maslak/İSTANBUL 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Ön Lisans Diplomasının aslı veya aslını ibraz etmek şartı ile fotokopisi

2) 4 adet 4,5 x 6 cm boyutlu vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

3) Adayın Mezun Olduğu Yüksekokuldan alacağı onaylı ders  içerikleri.

4) Adayın Yüksekokul öğrenimi süresince almış olduğu dersleri ve kredilerini gösterir onaylı öğrenim belgesi (Transkript)

5) Transkript ve ders içeriklerin sisteme girildiğine dair belge* (Detaylı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.)

 

İTÜ-KKTC PROGRAMINA YERLEŞEN ÖĞRENCİLER (Yukarıdaki belgeler ve aşağıda belirtilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.)

7) KKTC Programlarına yerleşen öğrenciler Öğrenim Ücreti yatırdıklarına dair dekont

8) KKTC Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği / KKTC Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programlarına kayıt yaptıracak öğrenciler “Gemi Adamı Olur Raporu”
9) KKTC Gemi İnşaatı ve KKTC Gemi Makineleri Mühendisliği programına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık raporu (KKTC Sağlık Bakanlığı veya TC Sağlık Bakanlığı devlet hastanelerinden veya tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan HIV, Tüberküloz (TBC), Hepatit B (HBV) ve Hepatit C (HCV) taşımadıklarına dair tetkik sonuçlarını içermelidir.)
 

* DERS İNTİBAK İŞLEMLERİ
Ders intibak işleminin yapılabilmesi için kesin kayda gelmeden önce transkriptin pdf olarak sisteme yüklenmesi, transkriptteki ders bilgilerin sisteme girilmesi ve her ders için ayrı ayrı ders içeriğin pdf olarak yüklenmesi gerekmektedir. Transkript ve ders içeriklerin her sayfası onaylı (Mühür, Kaşe ve İmza veya e-imzalı) olması gerekmektedir. Transkriptin tüm sayfaları yüklenmelidir. Not açıklamalarının bulunduğu sayfa da yüklenmesi gerekmektedir. Ders notları 4'lük veya 100'lük olmayan transkriptlerde notların 4'lük sistemdeki karşılıkları transkripte yer almalı yoksa notların 4'lük sistemdeki karşılıkları ayrı bir onaylı yazı ile eklenmelidir.

Gerekli işlemler yapıldıktan sonra Gönder işlemi yapıldığında bilgilerin gönderildiğine dair mesaj yazılacaktır  sayfanın çıktısını alınız. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin ders intibak işlemi yapılmayacaktır. Ders intibak sistemi için tıklayınız.