669 Sayılı KHK ile Kapatılan Hava Harp Okulundan Üniversitemize YÖK Tarafından 03.10.2019 Tarihinde Yerleştirilen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri


KESİN KAYIT TARİHİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

14 Ekim 2019 – 31 Ocak 2020  tarihleri arasında mesai saatleri içinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte İTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bizzat veya vekil tayin etmiş olduğu kişinin noter onaylı vekaletname ile başvurması gerekmektedir.

1) Nüfus cüzdanının fotokopisi (Aslı da gösterilecektir.)

2) Adayın Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya aslını ibraz etmek şartı ile noter onaylı örneği.

3) 4 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraflar son altı ayda çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.)

4) Not döküm belgesi (transkript) ve ders içerikleri

5) Transkript ve ders içeriklerin sisteme girildiğine dair belge* (Detaylı bilgi aşağıya çıkarılmıştır.)


 

DERS İNTİBAK İŞLEMİ

Ders intibak işlemleri için Transkript ve ders içeriklerinin pdf olarak en geç  31 Ocak 2020 Cuma günü saat 17:00'a kadar intibak sistemine girilmesi gerekmektedir.  Ders intibak sistemi için tıklayınız.